Ölçüm Parametreleri:

Kan Sayım cihazı sarfiyatı çok düşük olup, böylece kit tüketiminde avantaj sağlamaktadır.

  • Ayrıca, kan sayım cihazı Türkiye’de bir çok bilimsel araştırma yapan laboratuvarlarda çalışmaktadır. Bunlar arasında Koç üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yeditepe üniversitesi Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi.

WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR otomatik olarak okuyabilmelidir.
1. WBC :Beyaz küre sayısı,
2. RBC :Kırmızı küre sayısı,
3. HB :Hemoglobin,
4. HCT :Hematokrit,
5. MCV :Ortalama kırmızı küre hacmi,
6. MCH :Kırmızı küredeki ortalama hemoglobin,
7. MCHC :Birim hacim kırmızı küredeki hemoglobin,
8. PLT :Trombosit sayısı,
9. MPV :Ortalama trombosit hacmi,
10. PCT :Plateletkrit,
11. %LYM :Lenfosit yüzdesi,
12. %MON :Monosit yüzdesi,
13. %GRA :Granülosit yüzdesi,
14. #LYM :Lenfosit sayısı,
15. #MON :Monosit sayısı,
16. #GRA :Granolosit sayısı,
17. RDW :Kırmızı küre dağılım genişliği,
18. PDW :Trombosit dağılım genişliği,
19. RDW-SD : Eritrositlerdeki hacim büyüklüğü
20. RDW-CV : Eritrositlerin histogram genişliği

Diğer Teknik Özellikler


21. Cihaz RBC , WBC , PLT dağılım grafiklerini hem ekrandan hem de printerdan
vermelidir.
22. Cihaz windows özelliği altında çalışma yapmalıdır.
23. Cihaz dokunmatik ekranı olmalı, hızlı ve pratik kullanıma sahip olmalıdır.
24. Cihaz Türkçe dil ara yüzüne sahip olmalıdır.
25. Cihaz mevcut network ara yüzü ve bilgisayar bağlantısına sahip olmalıdır.
26. Cihaz 3 adet venöz, kapiller ve dilusyon örnekleme yöntemleriyle çalışma yapmalıdır.
27. Venöz 9.6μL,Kapiller 9.6μL,Prediluted 20 ml olmalıdır.
28. Cihazda kullanılan kan miktarı 9,6 μl olmalıdır.
29. Cihaz yüksek mikro-analiz duyarlılığına sahip olmalıdır.
30. Cihaz 3 bölüm diffential Kedi, Köpek, At, İnek, Fare,Kanatlılar, Maymun, Domuz, Balık ve en
az 10 hayvan kanı çalışmalıdır.
31. Cihaz 2 numune moduna sahip olmalı, tam kan veya dilue numune ile çalışabilmelidir.
32. Cihaz mikroprosessör kontrolü çalışma sistemine sahip olmalıdır.
33. Cihazın tam kan ölçüm süresi saatte 40 numune çalışabilmelidir.
34. Cihaz tek tuş ile bir dakikanın altında çalışmaya hazır duruma gelmelidir.
35. Cihazın numune probun iç ve dış temizliğini otomatik olarak yapmaktadır. Çünkü, numuneler
arasındaki kirliliği en aza indirmiştir.
36. Cihaz arıza durumlarında ve Abnormal numunelerde uyarı mesajlar vererek kullanıcıyı
uyarmalıdır.
37. İkili sistem parametresi ( hacim, zaman) kullanımı ve akıllı entegrasyon teknolojiye
sahip olmalıdır.
38. Cihaz kalibrasyonu otomatik ve manuel yapmalıdır.
39. Cihaz Kontrol kanı modunda Yüksek,Normal ve Düşük değerlerle bakılmalıdır.
40. Cihaz en az 50.000 (Ellibin) hastaya ait bütün bilgileri ve histogramları
saklayabilecek kapasitede olmalıdır.
41. Cihaz tüm sonuçların izlenebileceği renkli 8.4″  LCD çözünürlük: 640×480monitör’e sahip olmalıdır.
42. Cihaz hasta rapor formunda, sonuçları ile normal değer aralığı izlenebilmelidir
43. Cihazın hafızasında bulunan hasta sonuçlarını ekrana çağrılarak izlenebilmeli,RS 232
ile aktarılabilmeli ve cihaz üzerinde dahili printerden da yazdırılabilmelidir.
44. Türkiye şehir şebeke gerilimine 220/380 Volt ve 50/60 Hz elektriği uygun olacak
şekilde çalışmalıdır.
45. Cihaz Teknik servis TSE,FDA, CE ve ISO kalite yeterlik belgelerine sahip olmalıdır.

Veteriner Kan Sayım Cihazı
Üretici Bilgileri:

Tam Otomatik Veteriner Kan Sayım Cihazı 

A Cihaz analizleri tam otomatik ve kompakt, esnek ve düşük maliyetli olmalıdır.
B-) Aşağıdaki 20 parametre ve 3 renkli histogram (WBC,RBC,PLT) ölçümü yapmalı,
ve otomatik olarak sayılabilmelidir.

C-) Aşağıdaki Histogram Alarmlarına sahip olmalıdır.
“R1”: Trombosit pıhtılaşması, büyük trombosit çekirdekli kırmızı hücre,  anormal lenfosit, protein mesajı vermelidir.
“R2”: Lenfosit ve orta büyüklükteki hücre bölgesi arasındaki anormallikler, Atipik lenfosit, anormal lenfosit, plazma hücresi,eozinofil veya bazofil sayısının mesajı vermelidir.
“R3”: Orta büyüklükte hücre ile granülosit arasındaki anormallikler, ve olgunlaşmamış granülositleri, örnekte anormal alt  eozinofil sayısını mesajları vermelidir.
“R4”: Granulositler alanındaki anormallik mesajı ve  Granülosit sayısındaki artış mesajı vermelidir.
“PM”: Trombosit ile kırmızı kan hücresi bölgesi arasındaki bulanıklığı belirleme anormalliklerini belirlemek ve  Büyük trombosit, trombosit koagülasyonu, küçük kırmızı kan hücresi, hücre döküntüsü veya fibrin yıkımı (fibrinojde azalma) mesajını verebilmelidir.

Detaylı bilgi için Tıklayınız…