Kedi, Köpek, At, Sığır, Koyun, Keçi Biyokimya Referans Aralıkları

Parametreler: Glikoz, Total Protein, Kreatinin, Üre, Kolesterol, Trigliserid

*UYARI: Kaynaklar Altta Verilmiştir. Kullanıcı Hataları, Teşhis ve Tedavilerden”Sorumlu Değiliz”

Kaynak:https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=biyokimyasal-kan-muayeneleri.pdf

Normal Kan Glikoz Konsantrasyonları (mg/dl)
Köpek 55120
Kedi55125
At48139
Koyun4060
Keçi4055
Sığır4060
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leave a reply