Kuru biyokimya kitleri,

 • Coag 4

PT, TT, APTT, FIB, *INR

 • Coag 2

PT, APTT

 • Health Check 16 Test 

TP, ALB, *GLOB, TB, ALT, ALP, CK, AMY, Crea, UREA, TCHOL, GLU, Ca, PHOS, *A/G, *UREA/CRE

 • Liver Function 11 Test  Kidney 7 Test Panel

TP, ALB, *GLOB, *A/G, *IBIL,TB, ALP, GGT, ALT, AST, DB, AST/ALT

 

 • Electrolyte 7 Test

Cl-, PHOS, Mg, K+, Ca, Na+, CO2

 • Preoperative Diagnosis 9 Test 

TP, AST, ALT, Crea, UREA, LDH, CK, GLU, *UREA/CRE,  AST/ALT

 • Intensive Care 9 Test 

ALT,Urea, CRE, GLU, K+, Na+, Cl-, CO2, *UREA/CRE

 • General Chemistry 23 Tes

TP, ALB, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, TBA, CREA, UREA, CK, AMY, GLU, TCH, Ca, P, tCO2, DBIL, *GLO, *A/G, *AST/ALT, *UREA/CRE, *IBILt

 • Liver Function 17 Test

TP, ALB, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, TBA, CK, TG, TC,    DBIL, LDH, *GLO, *A/G, *AST/ALT, *IBIL

 • Liver&Kidney 13 Test

TP, ALB, ALT, AST, GGT, TBIL, CREA, UREA, GLU, *GLO, *A/G, *AST/ALT, *UREA/CRE

 • Preoperative Diagnosis 14 Test 

TP, ALB, ALT, AST, ALP, CREA, UREA, CK, GLU, LDH, *GLO, *A/G, *AST/ALT, *UREA/CRE

 • Canine Inflammation 6 Test

CREA, UREA, AMY, LPS, CRP, *UREA/CRE

 • Diabetes 4 Test

GLU, TG, TCH, FRU(GSP) 

Biyokimya Kitleri
Biyokimya Kitleri

Biyokimya nedir?

Canlı organizmalarda meydana gelen kimyasal ve fiziko-kimyasal süreçler ve maddelerle ilgilenen bilim dalıdır.

Likit Biyokimya Kitleri

Basit kelimelerle biyokimya nedir?

En temelde biyokimya, canlı maddede meydana gelen kimyasal süreçlerin incelenmesidir .

Biyokimyanın 3 alanı nelerdir?

Hem biyolojinin hem de kimyanın bir alt disiplini olan Biyokimya üç alana ayrılabilir; yapısal biyoloji, enzimoloji ve metabolizma . 20. yüzyılın son onyıllarında Biyokimya, bu üç disiplin aracılığıyla yaşam süreçlerini açıklamada başarılı oldu.

4 çeşit biyokimya nedir?

Dört biyokimyasal bileşik sınıfı vardır: karbonhidratlar, proteinler, lipitler (yağlar) ve nükleik asitler .

Biyokimyanın 5 örneği nelerdir?

Bunlar arasında Enzimoloji; Endokrinoloji; Moleküler Biyoloji; Moleküler Genetik ve Genetik Mühendisliği; İmmünoloji; Yapısal Biyokimya; Nörokimya; ve Hücre Biyolojisi

Rutin biyokimya testleri nedir?

Temel biyokimya paneli , rutin biyokimya testleri Glukoz, üre, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, alkalen fosfataz, gama-glutamil transferaz (GGT), albümin, protein, kolesterol, trigliserit, HDL kolesterol, LDL kolesterol, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, klorür ve ürik asit.

Biyokimya testi hangi hastalıklara bakar?

Klinik biyokimya testlerinde diyabet,karaciğer, pankreas, safra yolları, kardiyak, böbrek,anemi, lipid, elektrolit ile ilişki bir çok hastalıkların tanısı koyulabilmekte ve kontrolleri yapılabilmektedir

İletişim